Ste v bezpečných rukách

Individuálny prístup a oddanosť profesii je to, čo nás odlišuje na trhu. Kúpa nehnuteľnosti je vážna investícia, ku ktorej je potrebné pristupovať obzvlášť opatrne. Skúsenosti a odbornosť sú preto nevyhnutné.

Dôvera na prvom mieste

Naše podnikanie zakladáme na princípoch dôvery a transparentnosti. Základom každej spolupráce je práve dôvera, preto kladieme osobitnú pozornosť na silný partnerský vzťah bez ohľadu na to, či ide o kupujúceho alebo predávajúceho.
Predávate nehnuteľnosť?
Kontaktujte nás pomocou formulára nižšie, zavolajte nám alebo nás navštívte na nižšie uvedenej adrese.
Kupujete nehnuteľnosť?
Pozrite si ponuku nehnuteľností na našej stránke a neváhajte nás kontaktovať ohľadom termínu obhliadky.
Chcete investovať do nehnuteľností?
Kontaktujte nás, aby sme vám mohli predstaviť tie najlepšie ponuky na trhu.
Hľadáte nehnuteľnosť na prenájom?
Pozrite si ponuku na našej stránke a kontaktujte nás pre termín obhliadky.

Pogosta vprašanja

Daň z nehnuteľnosti sa platí v sadzbe 3% a platí ju kupujúci.
Po uzavretí zmluvy o predaji nehnuteľnosti je kupujúci povinný podať daňové priznanie príslušnej daňovej správe do tridsiatich dní odo dňa uzavretia zmluvy o predaji nehnuteľnosti. Kupujúci je povinný zaplatiť daň do pätnástich dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušnej daňovej správy, pričom za omeškanie sa počítajú úroky z omeškania.
Predbežná zmluva predchádza hlavnej kúpnej zmluve a vymedzuje podmienky uzatvorenia kúpy nehnuteľnosti; potvrdzuje cenu nehnuteľnosti, platobnú štruktúru, najneskorší termín, do ktorého musí byť podpísaná konečná zmluva a ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené do podpisu konečnej zmluvy. Najdôležitejšie je, že uvádza sankcie pre kupujúceho a predávajúceho, ak sa rozhodnú z transakcie odstúpiť. V prípade odstúpenia musí predávajúci zaplatiť kupujúcemu dvojnásobnú zálohu, pričom kupujúci o svoju príde. Kupujúci pri podpise predbežnej zmluvy skladá zálohu, ktorá je spravidla vo výške 10% z celkovej hodnoty nehnuteľnosti.
Od roku 2009 môžu občania EÚ voľne kupovať nehnuteľnosti v Chorvátsku okrem v prípade poľnohospodárskej pôdy. Ak nie ste občanom EÚ, pravidlá sa líšia v závislosti od krajiny, do ktorej patríte. Občania krajín, ktoré podpísali dohodu o reciprocite s Chorvátskom, môžu kupovať nehnuteľnosti v Chorvátsku, pokiaľ majú súhlas Ministerstva spravodlivosti, čo trvá 2 až 6 mesiacov. Občania krajín, ktoré nemajú s Chorvátskom podpísanú zmluvu o reciprocite, nemôžu kupovať nehnuteľnosti ako fyzické osoby, ale môžu si v Chorvátsku založiť spoločnosť a uskutočniť kúpu prostredníctvom nej. Občania EÚ však nemôžu vlastniť poľnohospodársku pôdu v Chorvátsku, ale musia si ju kúpiť cez chorvátsku spoločnosť.
Na transakcie s nehnuteľnosťami je potrebný list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy a je žiaduce získať urbanistické podmienky alebo výpis z územného plánu, z ktorého je zrejmé, čo sa v predmetnej lokalite plánuje (ak ide o pozemok), ako aj územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Predávajúci nehnuteľnosti podlieha dani z príjmov len vtedy, ak nehnuteľnosť predá do troch rokov za cenu vyššiu, ako bola kúpna cena. Vtedy je povinný zaplatiť daň z rozdielu medzi kúpnou a predajnou cenou nehnuteľnosti vo výške 35% zvýšenej o prirážku, ktorá sa liší podľa toho, v ktorej časti Chorvátska daňovník býva. Podľa zákona o DPH sa pri kúpe novopostavenných nehnuteľnosti zdaňuje stavebný pozemok samostatne sadzbou 5%, pričom stavebná hodnota stavby podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške 22% z výrobnej ceny nehnuteľnosti.
Odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti nie je len zisťovaním jej stavebnej hodnoty, ale zahŕňa aj kontrolu právneho stavu, teda porovnanie údajov vo vlastníckej a priestorovej dokumentácii so stavom v prírode, čiže identifikáciu objektu.
Podpis kúpnej zmluvy musí predávajúci overiť u notára a kupujúci tak môže, ale aj nemusí.
Autorské práva © 2024. , Všetky práva vyhradené
Powered by: NEKRETNINE1.PRO
Dizajn i copywriting: Elemento
Táto webová stránka používa súbory cookie a podobné technológie, aby vám poskytla najlepšiu používateľskú skúsenosť, vrátane personalizovať reklamu a obsah. Kliknutím na tlačidlo "Prijať" akceptujete všetky súbory cookie.