Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek

Společnost VIRTUS UPRAVLJANJE d.o.o. vždy přistupuje k ochraně osobních údajů svých uživatelů se zvláštní pozorností jako k jednomu ze základních předpokladů pro získání a zachování důvěry.

Vzhledem k tomu, že bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně, přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření k jejich ochraně v souladu s právem Chorvatské republiky a Evropské unie, a zejména v souladu se Zákonem o provádění obecného nařízení o ochraně údajů (NN 42/18) a Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Toto Prohlášení poskytuje informace o zásadách ochrany vašich osobních údajů, které shromažďujeme na našich webových stránek, o jejich zpracování a ukládání a o Vašich právech souvisejících s výše uvedeným.

Chceme vás také seznámit s používáním souborů cookie na zařízeních, pomocí kterých přistupujete na naše webové stránky.

Přečtěte si prosíme Vás pozorně toto Prohlášení a přijměte jej, pokud s ním souhlasíte.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem shromažďování a zpracování osobních údajů na našich webových stránkách je dosažení zprostředkování nemovitostí (jejich nákup, nájem, pronájem atd.) jako naše hlavní činnost.

Shromažďujeme pouze potřebné údaje a:
jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, abychom mohli reagovat na vaše dotazy týkající se našich zprostředkovatelských služeb
e-mail, abyste se mohli přihlásit k odběru našeho zpravodaje a měli vždy ty nejrelevantnější informace,
_____ pro statistické účely.

Shromážděné údaje používáme výhradně pro účely zpracování, pro které jsou nám svěřeny a pro které existuje Váš souhlas.

Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, použití, změně a ztrátě.

Data jsou shromažďována prostřednictvím internetových serverů v přísně kontrolovaném zabezpečeném prostředí, maximálně chráněném proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému použití. Tok informací ze zařízení uživatele na server se provádí pomocí protokolu HTTPS, který šifruje data během přenosu, aby byl plně chráněn před jakoukoli formou zneužití v tomto segmentu.

Statistiky serverů - Náš globální síťový server používá statistický software. Tyto programy jsou standardní funkcí všech internetových serverů a nejsou jedinečné pro naše stránky.
Takové statistické programy nám umožňují přizpůsobit naše stránky tak, aby byly pro naše návštěvníky co nejefektivnější a nejjednodušší (určení údajů, které naše uživatele nejvíce nebo nejméně zajímají, přizpůsobení stránek pro jednotlivé webové prohlížeče, efektivita struktury našich stránek a počet návštěv našich stránek.)

Používání souborů cookie- Pro usnadnění prohlížení našich webových stránek, náš globální síťový server používá soubory cookie. Jedná se o velmi malé textové soubory, které server umístí do počítače uživatele za účelem sledování výběru jednotlivých jazykových variant našich stránek a také při zadávání částí stránek, které vyžadují zadání uživatelského jména a hesla. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo umísťování virů do vašeho počítače. Soubory cookie nastavené naším internetovým serverem jsou automaticky vymazány z vašeho počítače na konci relace, tj. v okamžiku, kdy opustíte naše stránky. Prohlížení našich stránek je také možné bez použití souborů cookie, pokud je tak nastaven Váš internetový prohlížeč.

Dostupnost údajů třetím stranám

Aby bylo možné plně a co nejlépe realizovat realitní makléřské služby, je někdy nutné zpřístupnit některé vaše osobní údaje třetím stranám.

To se týká:
advokátní kanceláře, se kterými spolupracujeme při zprostředkování nemovitostí za účelem ochrany vašich právních a oprávněných zájmů,
společnosti z IT sektoru, které si najímáme, aby poskytovaly vývojové a údržbářské služby našeho softwaru, údržbu a zabezpečení místních počítačů, jakož i služby internetového serveru a cloudového úložiště dat,
dalších realitních makléřů, se kterými máme obchodní spolupráci.

V takových případech předáváme pouze údaje nezbytně nutné pro poskytování služeb těchto subjektů, které jsou součástí komplexní služby, kterou Vám poskytujeme.

Všechny tyto třetí strany jsou našimi důvěryhodnými partnery, se kterými máme smluvní povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích a povinnost dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje o Vás jako uživateli, které jste nám poskytli za účelem vyžádání nabídek, jsou uchovávány po dobu 3 let.
Když používáme osobní údaje pro statistické účely, abychom zlepšili naše služby, anonymizujeme je tak, že ztratí jakékoli spojení s konkrétní osobou.

Uživatelská práva

Zaručujeme všem uživatelům řadu práv souvisejících s ukládáním a zpracováním jejich osobních údajů, právo:
že jejich údaje jsou používány výhradně pro účely shromažďování uvedené v tomto prohlášení,
informovat o tom, které osobní údaje jsou uloženy a za jakým účelem,
požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
informovat o bezpečnostních a technických opatřeních na ochranu osobních údajů,
odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tj. právo být zapomenut,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Všechna tato práva lze uplatnit kdykoli:
Voláním na telefonní číslo: +385 51/858-544
Odesláním poptávky na e-mailovou adresu: info@mololongorealestate.com
Odesláním poptávky na adresu: Trpimirova 1A, 51 000 Rijeka
Používání cookies

Naše webové stránky používají dva typy souborů cookie.
Vlastní cookies - nedílná součást webové prezentace, jejímž účelem je manipulovat s údaji o uživatelských relacích. Jsou krátkodobého charakteru, tj. trvají pouze tehdy, když je uživatel přihlášen na web.
Cookies třetích stran - používáme statistiky Google Analytics k získání statistik o návštěvách a o tom, jak web používáme. Shromážděné údaje zahrnují IP adresu uživatele, prohlížeč, data operačního systému a další standardní data, která jsou shromažďována a analyzována výhradně v anonymní a hromadné formě. Veškeré podrobnosti o používání souborů cookie Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Pokud uživatel nesouhlasí s používáním cookies, je možné je snadno smazat nebo trvale zabránit jejich použití na svém počítači nebo mobilním zařízení prostřednictvím nastavení prohlížeče.
Podrobné informace o tom, jak spravovat soubory cookie, naleznete v pokynech prohlížeče nebo na místě: www.allaboutcookies.org.

Zabránění používání souborů cookie může způsobit nesrovnalosti v provozu webových stránek.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 08.09.2022.